Inddæmning 1946

USA benyttede en geopolitisk strategi kaldet “containment” (inddæmning) (1946).

Spørgsmål:
Brug kilden nedenfor til at besvare spørgsmålene.

1. Hvad er “containment” i følge kilden?
2. Hvad var formålet med “containment”?
3. Hvordan passer Truman-doktrinen med “containment”?
2. Hvordan passer Marshall-planen med “containtment”.

Kilde:
Memorandum from Clark Clifford to President Truman: “American Relations with the Soviet Union”. 24.9.1946

Husk at klikke videre til de næste sider.