Om sitet

Sitet er udviklet for at stille læringsressourcer, opgaver og kilder til rådighed for historieundervisningen i gymnasiet.

Formålet med sitet er at tilgængeliggøre kilder og opgaver, der let kan indarbejdes af læreren i den almindelige periode- og emne-undervisning i historiefaget i gymnasiet.

Sitet og opgaverne er designet til at understøtte undervisningen og er ikke beregnet til at stå alene. Det vil sige, at kilderne og opgaverne forudsætter, at eleverne har læst og gennemgået relevante fagtekster til perioden og emnet.

Opgaverne og kilderne er velegnede til grupperarbejde med elevdiskussion og eventuelt efterfølgende fremlæggelser i klassen.

Ligeledes er opgaverne og kilderne egnede som inspiration til AT, DHO, SRO og SRP.

 

Vil du bidrage?

Er du historiestuderende, uddannet i historie, gymnasielærer, museumsinspektør eller forsker kan du være med til at udvide og udvikle samlingen af kilder og opgaver. Kontakt nedenstående:

Hvem står bag?

Projektet og sitet koordineres og ledes af:

Jonas Abkjær Andersen
Ph.d., cand.mag., forsker, underviser og foredragsholder.

Mail: kontakt@jonasabkjaerandersen.dk

Web: jonasabkjaerandersen.dk