Kaffe og andre nydelsesmidler

Nedenfor er to digte. Det ene er af Anders Christensen Bording (21.1.1619-24.5.1677). Han var en dansk forfatter og digter. Det andet er af en anonym engelsk forfatter (1674).

 

Spørgsmål:

Brug kilderne nedenfor til at besvare spørgsmålene.

1. Hvilke nydelsesmidler handler de to digte om? Skriv dem ned.
2. Hvilke holdninger til nydelsesmidlerne kommer til udtryk i Bordings digt? Begrund dit svar.
3. Hvilke holdninger til nydelsesmidlerne kommer til udtryk i det engelske digt? Begrund dit svar.
4. Sammenlign de to digte. Hvorfor er der forskel?

 

Kilde 1. Anders Bordings digt:

Ved dette pas [1] man først til disse Nordens lande
fornemmer noget sært at føres over strande;
man sukkerlade, the, samt koffi kalder det,
men om sligt dansker tjen kan jeg ej vide ret.

Man giver eller for [2], og meget derom skriver,
at det er lægdom, som mangen sygdom driver [3],
Dog jeg indbilder mig, det er af større navn,
end det i gerningen blandt os kan gøre gavn.

Jeg priser humle-øl og anden landsens drikke
frem for slig fremmed kram, hvis kraft jeg kender ikke.
Lad indian og tyrk med sådant fylde sig;
har jeg øl, vin og mjød, jeg noksom hjælper mig.

Note 1. På denne tid.
Note 2: Hævder.
Note 3: Driver bort.

Kilde 2. Engelsk digt:

When the sweet Poison of the Treacherous Grape
Had acted on the world a general rape;
Drowning our Reason and our souls
In such deep seas of large o’erflowing bowls,

When foggy Ale, leavying up mighty trains
Of muddy vapours, had besieg’d our Brains,
Then Heaven in Pity
First sent amongst us this All-Healing Berry,

Coffee arrives, that grave and wholesome Liquor,
That heals the stomach, makes the genius quicker,
Relieves the memory, revives the sad,
And cheers the Spirits, without making mad.

And soon despatcheth
Whatso’ere with Nature leavyeth Warrs;
It helps Digestion, want of Appetite,
And quickly sets Consumptive bodies right;

Hush then, dull Quacks, your Mountebanking cease,
Coffee’s a speedier cure for each Disease,
How great it’s virtues are we hence may think,
The world’s third part makes it their Common Drink.