Menneskeædere 1557

Billedet er en gengivelse af en gravering af den nederlandske kobberstikker Theodore de Bry (1528-1598). Billedet er inspireret af en beretning fra en tysk soldat og opdagelsesrejsende, der hed Hans Staden (ca. 1525 – ca. 1576). Hans Staden kom fra Hessen.

Spørgsmål:

1. Kig på billedet og brug teksten nedenfor. Der er mange mennesker på billedet. Hvem ser vi på billedet? Beskriv også personernes handlinger og reaktioner.

2. I teksten står, at den slags folk er ukendte for folk i Hessen “både før og efter Kristi fødsel”. Forklar hvad der menes med den sætning.

3. Kig på billedet igen. Tror du, at billedet er retvisende? Hvorfor? Begrund dit svar med argumenter. Tænk her på billedets ophavssituation.

Tupinamba Grilling Human Body Parts, 1592, engraving for Americae Tertia Pars, Public Library Rare Books Division, New York.

 

 

På tysk:

“Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden, Nacketen, Grimmigen Menschfresser Leuthen, in der Newenwelt America gelegen, vor und nach Christi geburt im Land zu Hessen vnbekant, biß vff dise ij. nechstvergangene jar”

Oversat til dansk:

“En sand historie og beskrivelse af et land med vilde, nøgne og frygtelige menneskeædende folk i den nye verden, Amerika, og ukendt i Hessen både før og efter Kristi fødsel indtil det forgangne år.